Cam sành

Cam sành VietGap
Sản phẩm của nông nghiệp bền vững.

Mô tả

Cam sành được trồng theo tiêu chuẩn VietGap.
Trái to, tròn, đều.
Mộng nước, màu sắc đẹp.
2-5 trái/kg.